Vats Gardsmat logo  
- unn deg mat av høgste klasse!  
line decor
  
line decor


Vats Gardsmat
3570 Ål i Hallingdal

Tlf: 9546 7688
post@vatsgardsmat.no

 

Ål i Hallingdal, sykling, fisking, vandring, sauekjøtt

Følg Vats Gardsmat på Facebook
 
 


 
 
SOM KJÆRINGJI KJEM PÅ JULEFTAN - KJEM MATEN FRÅ USS

Ja so nærma det seg jul i år me. Her uppi gardadn inst inni nordbygdadn - ell Vats som nokon kalla plassen - ha me gjort uss klare te at du sko bia mett og god anten du sko eta på juleftan ell ein anna dag ...

Pinnekjøtet e klart, nett som det meste tå anna me levera.

So no lyt du berre hukse å tinge varudn dine med ein gøng, ell so e det ikkji beinent anna enn at me ikkji ha att når du endele finn ut at du treng det beste kjøtet som kjøpast kan her i Vats (ja, einkor anna sel nøk noko kjøt og slikt, men hjå uss kan du få kvittering me …).

So veit du alt no ko du sko ha, send uss eit skjermbrev so sku me plukke fram varu slik at du bi mett i år me.

Me set uhørvele stor pris på om du si i frå fyri fyste desember.

Julegåvudn kjøpe du hjå uss

Ko sko du gje te ein som kansji ikkji ha alt, men lell bærre treng ei ekta og hjarteleg gåve? Ja kansji ikkji du ha hug om å gje burt ein Pårsje te jul i år - kansji held det med nokon godsaku frå Vats Gardsmat?BYFØLK ERA LETTLURTE!
å mange hytteeigara på fjellet her i Vats, ja det vil sea Bergsjø, Djup, Leveldåsen også burtette - ja då vil me sea at du e ein lettlurt sjel. Førr no sko me lyfte upp bremluva frå Felleskjøpet (ell lette på sløret som dekon i byn sea) å fortelja dykk noko dekon sjølve burde skjønt førr fleire hundre tusen, ja kan hende fleirfoldige milliona kronu sea ...

Ja sett deg roleg attende, lat at gluggudn og tenk nøye gjønnom følgjande:

  1. Kem ha solgt hyttetomte te du?
  2. Kem gravde upp tomta di?
  3. Kem ha levert plankadn te hytta di?
  4. Kem ha snikra, både me å utta kvittering, førr å få upp hytta di?
  5. Kem ha fyst høgd på tomta di, førr so å selja veden attende te du?
  6. Kem brøyta vegen nabohytta di, slik at vegen din bi tetta att?
  7. Sjå attende på spørsmål 6, kan det hende at det e sama bonden som du lyt ringe te førr å få brøyta inn te di eige hytte?
  8. Kem trur du eig sauidn som skit på hyttetråppa di og et upp blomudn dine?
  9. Kor trur du dei sauidn era no?
  10. Kem trur du leda an i næringskjeda her på fjellet?

Løysingsforslaga te ni tå dei ti spørsmåla unnlet me å presantere her på desse siudnt, men spørsmål 9 kan me gødt hjølpe te me ...

Sauidn som ha luffa rundt i Bergsjøområdet her i Vats i heile sumar ha no tikji turen attende te bygde, bærre førr å gjera det mogleg førr at dekan kan få kjøft pinnekjøt og are godsakji te jul.

Me are ord, svaret på spørsmål 9 e at dessa sauidn no era i ferd med å bia julemat te du. Detta vise nøk ein gøng dubbeltmoralen her på fjellet. Fyst vinn me ein gårdsteig i pokerspel, so selja me unda noko tå denna teigen te ein byfant, slik at me kan dra i gøng og uppretthalde næringskjeda her i dei grisgrendte strøka...

Nett som me sauidn, du fekk kjøft ei uhørveleg flott tom - me slepp å halde naturen i hevd, men kan framleis sleppe ut sauidn og la dei beite og skite kor dei vilja - fyri me på ny fær dekan te å kjøpe att produkta våre. Heilt genialt - treng ikkji heite Newton førr å få te detta :-)

Ta kontakt på talatut 9546 7688 no førr å tingje årets julemeddag med godt samvit om at du e me å gjer de mogleg førr uss å bu her på fjellet. So takk sko´ru ha :-).

GJYNGEHEST I PINNEKJØT?

I Aust-Europa (slik som Sverige og Romania) bia hestadn burte i fleng. Her i Vats ha me ikkji hug om å bia kvitt hoppudn våre, det e tross alt ikkji so lett å få jentu te bygde.

Lell ha det gått ryktu um at det kan væra spor tå gjyngehest i pinnekjøtet vårt. Me ha no vøre ein runde i bygde, og det e ikkji meldt om nokon sakna gjyngehesta frå nokon tå gardan. Me fann ikkji nokon med amputerte bein eller lignandes.

Me kan diførr omlag gje garanti førr at det ikkji e gjyngehest i pinnekjøtet frå Vats Gardsmat.

NB! Ein tå bøndadn som levere sau og slikt te uss sakna den gode gamle sengjehesten sin. Ko leverandøradn våre gjer i sengji, det væl me å ikkji henge uss upp i.

TING VARUDN HER

Ring gjedne på talatut 9546 7688 førr å sjekke at me ha køme uss ut or fjøse og inn i utsalet!

Ell ha du ikkji hug om å sjå uss og helde vil væra ute i fjellet, bestille du bærre via nettsiudn

ÅPNINGSTIU OG SLIKT

Hjå uss e det åpent og stengt når som helst, men frå mondag te lurdag e det stort sett følk te stades myljo 10 og 16. Uttaom detta ringe du på 9546 7688 førr å avtale nærmare.

Ring uss på talatuten 9546 7688 førr å bestille varu og avtala levering.

ULTIMAT HEVN FOR HYTTEEIERE

Er De en av hytteeierne som har sett deg lei på at de frittgående ulldottene (sauer og lam) gjør fra seg på din eiendom og kanskje liketil på din terrasse eller hyttetrapp?

Nå har De muligheten til å oppnå den ultimate hevnen. Bestill pinnekjøtt fra Vats Gardsmat og spis opp dyrene som gjør ugang på din eiendom.

Bestill her og nå ...

(Skrevet på riksmål for å være forståelig for fintfolk også :-))

"SLÅV FUD" FRÅ VATS

Slow food er motstykket til fast food. Mat laga av lokale råvarer og med kjærleik til både dyr og menneske.

Vats Gardsmat er eit firma etablert av tre lokale bønder som ynskjer at deira dyr skal gje deg ein utvida matopplevelse. Her er opphavet til din mat garantert.

Alle dyra kjem frå gardane i Vats i Ål. Dyra har mellom anna gått ute på beite i Bergsjøområdet.

Bruk denne nettstaden til å bli betre kjend med firmaet, produkta og ikkje minst korleis du best kan tilberede råvarene slik at du får eit minnerikt måltid.

 
 

 
 

Bergsjølam
Lam som har fått løv te å nyte sumaren i Bergsjøområdet har ein eigen smak tå naturen …
Les meir!.

Sau i hallingdal

 Hallingkost